- ALGEMENE INFO -

'HIER WORD JE GEZIEN!'

 • ‘ALS JE NIET IN BEWEGING BENT DAN LOOP JE NERGENS TEGENAAN’

 • ‘FALEN IS NIET HET VALLEN ZELF, FALEN IS NIET MEER OPSTAAN’

 • ‘WIE DE ANDER NAAST ZICH KLEIN MAAKT, IS NOOIT GROOT’

 • ‘OM TE KUNNEN DANSEN MOET JE EERST LEREN KRUIPEN’

 • ‘WAT DIRECT PERFECT MOET ZIJN, KRIJGT GEEN KANS OM TE GROEIEN’

 • ‘IK BEN NIET ZO GELEERD, IK BEN VOORAL NIEUWSGIERIG’

 • ‘JE BENT ECHT IETS GEWORDEN, ALS JE BENT WIE JE BENT!'

Dit zijn wij

Vanuit een uitdagende omgeving proberen wij als team van de Pastoor van Arsschool ‘de goede dingen te doen’. Wij vormen een hechte groep die, met al onze plussen en minnen, staat voor respect voor elkaar (team, kinderen en ouders), vertrouwen (veiligheid), openheid en duidelijkheid. Daarom zeggen wij met volle overtuiging: Hier word je gezien! Door goed te kijken word je immers zichtbaar. 

Goed onderwijs

Wij willen graag kwalitatief goed onderwijs bieden. Onze leerkrachten nemen hierbij een centrale plaats in. Zij geven het onderwijs vorm en hier staan wij allen voor. De vakken taal, lezen en rekenen nemen een belangrijke plaats in want ze vormen de basis om later goed te kunnen functioneren.

Door zoveel mogelijk heldere doelen te stellen, onze organisatie zo in te richten (directe instructiemodel, zelfstandig werken, plusgroepen), komen wij tegemoet aan de behoeften van ieder kind, uiteraard binnen onze mogelijkheden. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij een wezenlijke opvoedkundige taak: normen en waarden, regels en afspraken, samen leren. Wij stimuleren kinderen, ondersteunen ze en dagen ze uit. Daarnaast bieden wij structuur en zorg. Zie hiervoor ook ons SOP, het schoolondersteuningsprofiel. We willen graag uit een kind halen wat erin zit!

MFC De Spil

De Pastoor van Arsschool is gevestigd in MFC (Multifunctioneel Centrum) De Spil, die in augustus 2007 is geopend. Het is een fraai en modern gebouw dat licht, rust en warmte uitstraalt. Wij delen het gebouw met andere (kern)partners en wij werken met hen samen.

Hier staan wij voor

De Pastoor van Arsschool is een katholieke basisschool die openstaat voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. We vragen ouders en kinderen de identiteit van onze school te respecteren. Bij ons creëren wij een sfeer van veiligheid en geborgenheid voor ieder kind. Dit doen wij in een gestructureerde en opgeruimde omgeving, zodat het kind zich kan focussen op het leren. ‘Ruim je rommel op’, zowel in fysieke als in mentale zin. Vanuit dit heldere uitgangspunt reiken we onze leerlingen de noodzakelijke algemene kennis, maar ook sociale en culturele vaardigheden aan. Tot slot komen bij ons de lichamelijke en creatieve vakken aan bod. We willen kinderen uitdagen op zoveel mogelijk vlakken en manieren. 

Onze school is een school ...

 • waar je als kind, ouder en collega wordt gezien;
 • waarin vertrouwen en respect de basis vormen;
 • met een jaarklassensysteem;
 • die oog heeft voor het individu (directe instructie, leren plannen);
 • die de kinderen stimuleert, ondersteunt en uitdaagt;
 • waar taal-, lees- en rekenonderwijs een belangrijke plaats inneemt;
 • die graag het partnerschap met ouders aangaat;
 • die wil leren en zich verder wil ontwikkelen. We staan open voor onderwijsvernieuwingen en scholing;
 • waar we altijd positief denken. We zien problemen als een uitdaging en klachten als een mogelijkheid om ons te verbeteren;
 • met een enthousiast team dat er altijd SAMEN voor gaat.

Ons onderwijs

Ons onderwijs vindt zowel binnen als buiten het lokaal plaats. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met ‘hoeken’. Dit zijn vaste plekken in de klas waar kinderen allerlei activiteiten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een bouwhoek. Op de gang is er voor de kleuters een speel- en leeshoek. De activiteiten die op de werkplekken buiten het lokaal plaatsvinden, zijn rustactiviteiten zodat kinderen niet worden afgeleid. We hanteren een continurooster.

Omdat wij onderdeel zijn van een Multifunctioneel Centrum (MFC), maken wij voor ons onderwijs gebruik van de faciliteiten van het gebouw: de sportzaal, de keuken, de aula en onze speelzaal. In ons onderwijs maken we gebruik van moderne hulpmiddelen als tablets, laptops en smartboards. Deze dienen ter ondersteuning van de leerkrachten en de leerlingen en bieden veel nieuwe mogelijkheden. Daarnaast werken we op vrijwel alle vakgebieden vanuit methodes die de doorgaande lijn waarborgen.

>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.